Norsk Ordbok 2014 layout  

Ves.K2 1940: Kimen

Vesaas, Tarjei

Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1940

Av i alt 21937 ordformer var 246 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
856873alsdyr6
856997arbeidsfylte3
856820arbeidshøgd9
856848arbeidsklang1
856803arbeidskropp1
856930arbeidsryggene1
856807armodsfallet1
856799avbitande1
856821avtrødd1
856971barndomslåven1
856763barnekroppane1
856922benne2
856881blomelause1
856970blykjerne1
856904bomfaste1
856895bortkanten1
856996botsgjerninga1
856784brannrestar3
856975bråt3
856902bårå8
856863daffande5
856846detre1
856861dlbakars1
856811dlt1
856906dobbeltport1
856969dode1
856829dyredokter1
856937dyreroma1
856918dødsrom1
856957dørholet7
856852døsent1
856978eldsfarens1
856800fatten1
856947fjøsglasa2
856841flesksvorden1
856832forsogne1
856958forvrringa1
857002fotene1
856965framoverstupt1
856767framoverstupte1
856833framstupet2
856802fridagstomgang1
856986fumlande3
856968fumlinga1
856908gangjarna5
856772gjentearmane1
856926gjerningæ2
856795griseal4
856830grisealaren1
856982grisehuskanten1
856796griselåt1
856945groftene1
856805grugginga1
856991grumsne1
856905gruvinga1
856849grylande2
856961grylinga1
856761gryntinga1
856994gråning2
857000gråninga1
856791grødene1
856935grøderoma1
856977grødå1
856974gtunn1
856999gudshelsing1
856885halvmogna1
856808handflaka1
856917hardesom1
856907haustingstida1
856773havbukt1
856995hesteandedraget1
856989himmelskimmer1
856864hjernene7
856915hogvaksen1
856813holtemark1
856862holtemarka1
856940hoså1
856797husmoromsut1
856854husmorrygg1
856870høgvaksent2
856973høylåven4
856898iliå1
856993innanfrålyst1
856972innlevt1
856869jagarhop1
856889jaktskrik1
856826kingelvevane1
856998kjerrelarm1
856876kommandorøysta1
856790kraftbylgje2
856985krossgang1
856780krydderangen1
856844kursmeden2
856901kvintin6
856939køyrebrua13
856990køyrebruer1
856938køyredøra1
856931køyretrevet11
856877lauvholta1
856798lauvlundane1
856774lauvlundar3
856779lettrørd2
856782livsemne4
856909låvebrudørene1
856948låvebruskuggen1
856903låvehyrnet1
857003låverusk1
856781lækebot1
856984løerommet1
856868manneham1
856860mannsandlet1
856955menneskejakta2
856943morkret1
856942naudstedd2
856871oppeting1
856818oppgjevinga2
856847oppgløypande1
856850overmogent2
856842pannemørkret1
856837pappvegg1
856828patteborna1
857006prøyd1
856768purkebingane1
856872purkekroppen1
856949purkeslagsmålet1
856766purketrynet1
856888ripsrader1
856770ronen34
856959ronetennene1
856866rådgjerd7
856944råluft1
856966samankoming1
856783samanstuping2
856823samanveringa1
856923samveta1
856843sidehogga1
856839sidehogget1
856899skamslegi3
856932skint4
856928skoglappane2
856851skogsgraset1
856819skorpna1
856916skuldbør1
856920slapne1
856771sleivforma1
856827smågrylinga1
856762smågrylte2
857004småkvink1
856910småkårsmennene1
856951sporje1
856988steinmæle1
856900stillskremd1
856925stivleik7
856789stogehus2
856788stogehusa1
857007stogevegg2
856857straffesnert1
856946straumljos1
856809stretne1
856892strupelåtar1
856914strupinga1
856777sundagsdøsing1
856806sundagsstunder1
856953surlukten2
856952svinebingane8
856825svinebingen6
856950svingportane1
856967svolli2
856769sølvfin1
856831søylegrå1
856983søylepusten1
856954søyna1
856912tomkassene3
856911tomkasser3
856976troppegapet1
856960tryneslag1
856886tungtraude1
856913tverrsnunad1
856867tvidobbelt1
856879tân2
856792ufullførde3
856817undergrunnsjord3
856810urodd3
856824uroinga3
856812vedskjola1
856981veggflate1
856992vektæ1
856924veltømra1
856921vestlei1
856933vilsa1
857001vimsæ1
856785virkedag7
856880vågelege2
856778yngstepurka6
856814ålmennarbeida1
856838åtaksplanar1
856822åtfarne1
856987ændre2
856840ættledane1
856874ølgleden1
856865ølgruggen1
856787ølpløsne1
856964ørvæntest1