Norsk Ordbok 2014 layout  

Ves.DSS 1934: Det store spelet

Vesaas, Tarjei

Olaf Norlis Forlag, Oslo 1934

Av i alt 28672 ordformer var 449 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
856005aprilsnø2
856153arbeidstad2
856258aurgrunnen1
856080avisbladet2
856223barhaugane1
856308barneskrifti1
856335bindestolpen1
856034bjørkekluft1
855977blåsingi1
855983blåstren2
856018borgekjøp1
856104borkrester1
855947brasingi1
856292brattåker47
856224breidbeint1
856173bufastkyrne1
855989bundtestrå1
856245burtskubba1
855966busserul2
856113busserulryggen1
856117busserulålbogane1
856187butiksrutor1
856288bygjentor1
856218byrjas1
855935byttebotnen1
856171byturens1
855951dasta1
855923derinnpå1
856166drif5
855978dugurdsgrauten2
856358dumbeskyene1
856265dødbleik1
856141eilevson3
856004eldsfåren3
856085eplegras3
856086eplesekken1
856135erlegaste1
856184erlegt1
856309etterlevt4
856186fabrikkpipor1
855988fatiken1
856371femde1
856185femkronorsgrensa1
856061fillefar1
856242filleklæde1
856109fillesamtalone1
856111fillesamtalor1
856277filleskap5
856310fillespursmål1
856149fillevanar1
855996firehjulsvogner1
856012fjordedagskvelden1
856147fjøskjolen1
856051flird4
856160flugehopen1
856305flytjedagen2
856304flyttas3
856314forkalde1
855933forkloke2
856191framyverkrøkt1
856007fresende2
856129frodehatt1
856148frodfull1
856077frostsnert1
856251fugleanlet1
856274fugleanletet4
855927fylst6
856131fyrebuas1
855997fåordige1
856269fåvetet1
856326gjenomstridd2
856301gjenøm1
856076glennone4
856278glop3
856024glåparane1
855991granskugge1
856056grasholone1
856030grastuvone1
855998grumlande1
856172grusgravaren1
856003grushaugane6
855943grusholone5
856002gruskøyrarane1
855941grående1
856340gråversluft1
856069gullspenger2
856234gutdilt1
856231gutdiltar2
856025gutebenkene1
856235gutmæle1
856354haglslag1
856259hakkehogget1
856256hakkeljod1
856293halvtunnor1
856212hangsla1
856010haustslakting1
856222hauststivna1
855965hegtet3
856146heimattvegen5
856064heimeskogane2
856284helgeturka1
856360hesjone1
856337hestlause1
856158hissigt3
856152hjuringettermiddagen1
856196hjuringkameraten1
856154hjuringknottane1
856116holpåslitne1
856347holromet6
856244hustømmer6
856273husvirket2
855981hæu5
855984høybreia1
856365høyfanget1
856359høyherjing1
856282høyløedørene1
856241igårmorgon1
856043ingeleis1
856144ingjerdson1
856143isamanblanda1
856031jarnsides2
856015joletreet51
856320joletrefesti1
856081jordanletet1
855964jordblanda5
856317jordbrukskulen1
856156jordbrytingi1
855960jorddust1
856009jordepleonn1
855970jordepleonner1
856175jordepleåkrane1
855954jordgjemen2
855932jordmælet8
856006jordslegen2
855957kakemole1
855940kalvebytta1
856128kalveraut2
856021kikholet1
856132kirsebergreinene1
856333kjerreføre1
856027klengenamn7
856040klårmælt1
855986klædegryta2
856194knegget2
856201knisttende1
856167konfirmasjonsfyrebuingi1
856207kornlaget1
856008kornskuren1
856348krenge4
856071kroppsstyrke10
856124kvigone1
856353kvinnehuglag1
856165kyrdrift1
856159kyrflokkane1
856035kyrhandlaren1
855929kyrkalv3
856188kyrkjetårnveggen1
856303kør1
856016køyreløni1
856237laugedamp1
856261laushakka1
856272lerreftet1
856028lettklædd1
856318lummebøker1
856281lånebøkene1
856203låvegovet1
856095maurmjøl1
856110millomfolk1
855939mjølkbytta1
855958mjølkbyttone1
856102mokingi1
855959moldgjemen1
855962moldslegen1
856098mostermælet1
856179myllor1
855999måtelaust2
856338mørgonen5
856232nedblåsi2
856075nedåtklistra1
856198nergåande1
856192nermålet1
856045nerpd1
856254nokenslag1
856157nybrotne2
856114nybrotsjord2
856264nygravi1
856361nyhøya1
856176ordeplegras1
856078ovundsjuken2
856082pannekakebrasing1
855944pannekakesteiking3
855925pannekakone1
855926pannekakor5
856090pengesakerne5
856108pennehuset1
856138persejarn1
856140prestemælet1
856252påselingi1
856137ramsone1
856267rasing5
856180rautet5
856325rekkone1
855948rotafantar1
856352rustmælet1
856366råhøydungar1
855955råmjølkskake2
856083råmjølksprutane1
855938råmjølkspruten1
856189røykesakene1
855952samraud1
856089samtalone1
856151saubjøllone1
856214saugardsdøri1
856330seinhaustmark1
856136seljone2
856119sideglimt1
856270sitjings1
855973sjerrrr3
856209sjug6
856368skamhøggen1
856190skamsliten1
856121skamstanga1
856233skeisejarnet2
856178skinsurnaren1
856133skittungar1
856331skjotas2
856300skjørene1
856342skoglidene1
856227skogtange1
856049skotgampar3
856370skrubbingi1
856074skrålt1
855969skuronner1
856228skymas1
855961skysshestar1
856299skøtet1
856177slaktedrifti1
856050slaktetider1
856011slaktlukt2
856271sleggeljod1
856345slåkna1
856091smili1
855985smågrashoppone1
855968småholti1
856068småskuleskrifti1
855949småsurra1
856122småtorv1
856026smørkulor1
856096snøfatige1
856339snøflokar3
856306snørestene1
856225snørute1
856072soltunge2
856029sovar1
856262spadetaki1
856266sprengtakten1
856127stapping1
856322stasklæde8
856134stolkantane2
856239stummyrkt1
855928stutpose5
856019stutslaktingi1
856260stålspettet1
855982støkkens1
856287størvegen1
855980støytregnde1
856041sumarkveldljoset1
856289sumarvikor1
856283sundagskøyrarar1
856238sundagsmorgonane2
856210sundagspussa1
856103svadde3
856307svalone1
856123svigen5
855976svirpande3
856038svævdes1
856014sylvstjerna1
855993syskenbån1
856055søyledike1
855971tilvegar3
856164tistelmarker3
856174tjasen1
855995tobakspipe1
856145torleivsdotter1
856240tredjedagskvelden1
856206treskedagen1
856204treskefolk1
856321trettandedag24
855945triføtt5
856208tummars1
856112tungone1
855992tverrklypt1
856088tvore9
856182tykkmælt1
856263tynas1
856105tømmerlunna1
856099tømmerlunnor1
856100tømmervegene1
856101tømmerveger1
856279tøtte3
856319ungemylderet1
856125ungkyrne1
856253uppeggande1
856311upphovna1
856079uppskjerpte1
855972uppslipte1
856053upptrakka4
856249uppvelt1
856243utolmot1
855930vatskjelen1
856161vatstunna1
856236vedkøyring2
856193vedlunnor1
856205veggsprungone1
856296veldigaste5
856062venelaust1
855987vierholt5
856316vilderet1
856001vognhjulene1
855994vål3
856323vårarbeid2
856248våronnreidskap1
855922vårsøyla2
856107vårtining1
856329yvertek1
856285åkerrein1
856276åkerreinar2
856230ålvorlegare2
856324årsgamalt7
856275økseflis1
856315ørdet1