Norsk Ordbok 2014 layout  

Ves.S 1950: Signalet

Vesaas, Tarjei

Gyldendal norsk forlag, Oslo 1950

Av i alt 25877 ordformer var 289 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
855187aldersstigne2
855092andelt1
855080andletsskivene1
855149andrelyer1
855144angestsveitten1
854995arbeidssignal1
854984armodsstrålen1
855200attendeveg1
855124augedjupet1
855224augehinnene1
855179bakved2
855177barnebilletar1
854994biletten2
854996billetluka1
855126bratnar3
855206bråkastet1
855018distriktsjefen1
854951ditbort4
855184doggperlene1
855211dropstille1
855096drukkent3
854961dustfylt1
855037dødstunge1
855143eldauga1
855010fiksfaks1
855121forfylgjingsgleda1
854976forfylgjingsglede1
855078forslitent1
855046forsliti1
855039forspild1
855057forsvarsstilling8
855214fortrollings1
855116fortrollingsknappen1
855153fortsvingande1
855162fresen17
855014førehånd2
855228gangljos1
855141gangljoset1
854959gjennomgangstog5
854997gledestraum1
854988gneldring5
855049godsekspedisjonen1
855051gratiskort4
855158halder1
855011halvkveden2
855226hjulfeste1
855114hornhinne5
855219høyner5
855082innbrytande1
855105innsnda1
855084instrumentveggen1
855132istår1
854989jaktaugo4
854985jaktgiren1
855120jaktgleda8
855070jarngolvet1
854945jarnkroppen1
855115jarnsidene1
855066jarnsider2
854946jarnvegens1
855064jarnveggen1
854970jarnvegsfolk8
855170jarnvegsfolket2
855008jarnvegsmann12
855050jarnvegssjefen1
854952jarnvegsstasjon2
855017klønet9
855225knek1
855176krisensen1
855022krisentensen1
855186kunngjerjng1
855135kupedør1
855210kuperute2
854948kuperutene1
854967kuvast5
855003kvaretter7
855163kveldogmorgon2
855047leikedagar2
855058ljoskastar2
854944ljoskastaren8
855083lokomotivbenken1
855063lokomotivfolk1
855062lokomotivfolket1
855152lokomotivkroppen1
855043lokomotivlengten1
855073lokomotivmann21
855076lokomotivmannen5
855068lokomotivmennene2
855089lokomotivsida1
855075lokomotivside1
854956luftveggen1
855159låtteleggjorde1
855204mangordige1
855145matvogn1
855188matvogna11
855220matvogner5
855227mekt1
855025midtgrensa1
854942morgonmørker1
854955morgonvatnet1
855156mutrar18
855091nannen1
855191naudbremse1
855222nop1
855102nummerskilta1
855223nænare1
855198oppskjekne1
855061oppstig1
855146opstramma1
855015pengebommen2
854983perongen5
855055perrongbillett1
855054perrongkort1
854977plagaren4
855004plassnumret3
855005plassregulert1
855032påkomande9
854998reisedraumen2
854958reiseglede2
855108reiseklædde1
855136reiseplagg1
854973reisesynene1
855129rislinga2
854981ruteboka1
855000rutegitteret1
854962ruteopningen1
854957rutevaskaren1
855181sementperrongen1
855208servermg1
855157signallampene1
854943signalstenger1
855117silkefint6
855038skamlyktene2
855113skamstund2
855093skiljeveggene12
855041skinegangane1
855139skinegangen2
855185skjmtar1
855056skosnutane2
855106skubben1
855052skuggemælet1
855174skuldbylgje1
855036slist1
855094småskam1
855138snuvlar2
855216somlast1
855097soveplassane3
855215sovevognsrekka1
855137stasjonmannen1
855217stasjonsfolk1
854947stasjonshusa2
855161stasjonskontor1
855164stasjonskontoret3
854966stasjonsmannen19
855107stasjonsmeistrar2
855035stasjonsmennene1
854999stasjonsnamn4
855001stasjonsnamnet4
854987steren1
855060straumdriven2
855031streting1
855160stummare1
855069styreapparat5
855071styreapparatet2
855085styregogna1
855067styrereidskap1
855059stålkroppen2
855189sundsprekt5
855154svartstilt2
855100svillestablar1
855150telefonhøyraren2
854978tenestesaker4
854968tenestmannsandlet1
855167tidtabell1
855166tidtabellar3
855168tidtabellen2
855088tilspille1
855133toggang1
855024toggangen6
855169togordning1
855182togsida1
855183togsidene1
854972togtabell4
855016togtabellen3
855027togtypa1
855087toredur5
855104trinsene6
855192triumfrop2
855193triumfropet1
855118triumfskrik1
855212triumfverd1
855221undenleg1
855023uniformsandletet2
854982uniformsryggen1
855123usseldoms5
855194usårlegt1
854949vassperler2
855020vogngolvet2
855134vognklædningen1
855033vognlossing1
855040vognrekka2
855074vognrekkene2
855128vognruta3
855218vognrutene1
855119vognveggen2