Norsk Ordbok 2014 layout  

Ves.VN 1954: Vårnatt

Vesaas, Tarjei

Gyldendal, Oslo 1954

Av i alt 21872 ordformer var 182 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
854302armlengdene1
854132barneynske1
854174barnsjuke2
854144bergkam2
854263bilkøyraren3
854158bilsurr1
854190blankvaska1
854147blomhjul1
854151blomskjermane1
854156bordsfoten2
854168bortskygd1
854257bremsestonga1
854268bråsjuk3
854209bumse5
854206daglegstoga7
854306dødsfylgje2
854166dørarmen1
854222engskodda3
854244fallinga1
854211fastsnørd1
854278fillebilen1
854197flyttetur1
854218forsvarsstillinga1
854287frampart3
854234fullkledd4
854189fødehjelp1
854251gjennomregnd1
854277glasglugge2
854187gledesferd1
854145glennene3
854152grastuva5
854252gretes3
854143groinga6
854283heimkomarane3
854173hendingsbylgja1
854264innbedinga3
854181innbrytinga1
854193innestengdte1
854214innslept1
854179jammergråt1
854262jarnskrammelet1
854195jordmorbilen1
854212juninatta4
854296kampstillinga1
854165kjjende1
854223kvilestolen1
854236kvinnehimmelen1
854229kviskretonen1
854138kîste1
854127leseandlet1
854215lyftegrepet1
854199medrykt2
854253morgontone1
854136motli1
854261motordekslet1
854293namnopprop2
854220nattljos1
854221nattljoset6
854248nattmjuke1
854242nattskimmeret1
854191naudstedde3
854185nedfirt1
854290nærsøkent2
854201områdstid2
854140oppart1
854246oppbrette3
854281opplyftarane1
854275ovmotet1
854163pjuske1
854297pjuskeleg4
854180pratmakaren1
854137radioauge3
854301regndogg1
854194regnkleda6
854164regnsus1
854202regntromma1
854169reiseteppe1
854172reiseteppet2
854267sengehyrna1
854239sengplassen1
854250sjasken1
854196sjukepensjon1
854280sjukestoga2
854176sjukestoge3
854307skramlebilar1
854141slengast2
854149sløka1
854159sløkelia2
854153sløkeskjermane1
854162sløkeskogen1
854282sløket2
854260småblødde1
854232sofateppet1
854161solbeitte1
854219sommarnakne1
854247spillande1
854150storgreinete1
854255sveivt2
854231svenen1
854188sykkelpedalen2
8541481
854266takljoset1
854217tjat3
854177tjata7
854200tjatande2
854235tjating2
854274tjatinga3
854225trasslar1
854230trolldomsteikn1
854135turnskoene1
854238tverrvegg42
854271utanpåhengt3
854240uteljoset1
854288varselsljod1
854184vegsøyla1
854276villskenatt1
854216vimsaren7
854175vimsinga1
854170vimsne2
854207virkninga8
854292virringa1
854308vrakbilen1
854305vrangsynet1
854157vrist3
854129ynskekonserten1