Norsk Ordbok 2014 layout  

Ves.Is 1963: Is-slottet

Vesaas, Tarjei

Gyldendal norsk forlag, Oslo 1963

Av i alt 16753 ordformer var 286 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
853134aprilnetter1
852921avflakna4
852949bergkanten3
853160bergsider6
853003blåøygt1
852886bortløynd4
852912bortløynt4
852913botnvokstrar1
853060bråknekk1
852925dernedpå1
853085deroppå2
853103derta1
853018derutpå6
853045djupgåande4
853015drande1
852982drypvått1
852947dødskaldt1
852877dødsstill4
853004ekstrasvingen1
852940elvesteinar1
853050febernettene1
852892ferdigkledd2
853055flytinga1
853021fossbakken3
853151fosselarm1
853099framlutte4
853069freistarvåpen1
852933frostlufta3
852936frostveret1
853058fugleauget4
853048ganglys4
853029gjennomskjeken1
852985gjennomvovi1
852932gjennotn1
853130glasramma2
852976gråterom1
853157halvlyse1
852929halvspringe2
853041hardspana1
852895heimfarten11
853043hetnmelege1
852956hovudfossen1
852917innifrosi1
852916isblokken4
853125isflater2
853074isformer2
853006isgreia1
852980ishanda1
853025iskammers1
853033iskolossen1
853132iskuplane1
852953iskuplar1
853078iskuppelen1
852961ismassene8
853046ismurane2
853072ispalasset1
853084isprydde1
853024ispust2
852935isskapnader1
852970isskogen1
852954isveggene7
852969isvegger6
853030itnellom1
853150jordsøkk1
852967kallingsrop2
852999kateret1
853136kjempekraft1
852889klippande6
853027kniplingsverket1
853113kominga7
853131krasing5
852983kravast1
853106kulderiene1
853063kåpearmen2
852902kåpekragen1
852885langbuksebeina1
852882langbuksene2
853088laugebalja2
853017lykteglaset5
853059lynrisp1
852960lysbjelkar1
852900lysrunden2
852990lysvinkelen1
853083lysvirkningar1
852939matdåse1
853142matkvil2
852997morgonmørkret4
853051morgonmøtinga1
852996morgonskyminga1
852894mørkredsla4
852959narreri5
853067nattborne1
853104nattrørsler1
853034nattspelet1
853108oppattkvikka2
852945oppattnyande1
853049oppattnying7
853162opprykte3
853039overteki8
852928pilsnar6
852988plimplam1
853038prismer6
852887putande4
853112regnkledd1
853075reinblåsi1
852977reinsopte2
853044rotn1
852965rotnet1
853081rundande2
852918sabelforma1
852995silkefine5
853146silkegrå1
853010skamklemde1
853002skeiseleven1
852951skoddepust1
853007skoletur14
852931skoleturen4
853087skrønt4
853101skyldskaps1
853121slottsgrunnen1
852987småpyttar1
852941småskyer4
853014snøfaret2
853123snøfri20
853127snømassene17
853100snøstille1
853057snøstrom1
853016snøvidde2
853133sorgesong3
852994splintrande5
853009stappmørkret5
852910steinfrosen1
853161strandsteinar3
853061stålklør2
853054stålklørne4
852891støkkande9
853073svartdjup1
853126synsforvilling1
852911sølvrimet1
853102tetnande3
852901tilrima3
852972tiplande2
852975tiplinga1
852897tjuknande1
852927tnen2
852884tomprate1
853089treblåsarar17
853013tutinga12
852937tuvemark1
853037tverrblink1
852955tverrbygg1
852979tverrover1
853120tvinningar3
852973tåredam1
852984tørrfrost1
853053tøyvind2
853011uvelkomi3
853129uvilligare1
853105vassfull1
852943vassrøyk1
853138vierkvist1
853119villskremd1
853066vindborne1
852974vinterluva1
852879vârare2
853143vårbekken1
853091vårlukt2
853109ærends1