Norsk Ordbok 2014 layout  

Ves.B 1946: Bleikeplassen

Vesaas, Tarjei

Gyldendal norsk forlag, Oslo 1946

Av i alt 24431 ordformer var 187 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
852380arbeidskame1
852422armrørsle1
852427ataket1
852405audmyke1
852460avleide4
852397baskinga7
852367beksaumstøvel1
852447blåsi17
852496bløytekummen1
852378bortdragande4
852389borteverande17
852390bortheft4
852497brestepunkt2
852401brødskorpe4
852348bumsar2
852321dalsøkken3
852324damstille6
852391drypvåt3
852369dål1
852445einleis3
852407famlingar1
852470fastslegi13
852454futer1
852328gardinveven1
852466gatekroken1
852489gjennomskaka3
852344glasklåren1
852375godverskyer2
852399grovleik3
852323grøftekant5
852473gårnatt3
852493helvetesmørker1
852414heropp2
852434herutpå4
852492hyssinga1
852481ihopgruvd2
852330innbilningane1
852476innbilningskraft2
852467kappekragen3
852474kappelomma1
852472kjellarhals1
852475kjempebokstavane1
852336kjærestpar1
852458kjøvest2
852333klæsnor4
852334klæsnora3
852448klæsnorene1
852435klæsnorer2
852438kolnande1
852430krangletonen1
852410krittbokstavane2
852342krittbokstavar1
852371krittskrifta1
852452kronglemark1
852456kronglemarka1
852453krongleskog1
852499kumkanten1
852337kummane16
852335kveldturar1
852396kvitvask3
852411køyregogner3
852464lauvlund3
852442linhaugane1
852383linhaugen1
852327linvask1
852488låti13
852379mistyr1
852368morgonskoene1
852358mønstrer11
852498nedtruga1
852374nymotes6
852424nøko1
852426oppbrusinga1
852504oppost1
852359oppskjeken4
852417overgjevast2
852419raseristeg1
852443raudskodda1
852326reintluktande1
852495rusker2
852439samanbiti2
852353skamdagen6
852412skamskrifta1
852444skamstemplinga1
852350skamveggen2
852366skcgen1
852338skinkvite3
852393skittentøysekkene1
852403skjortespursmålet1
852491skjortevaskar1
852503skjønlause1
852425skogdraumane1
852477skogpost1
852365skogstilynsmennene1
852398skråhalla1
852483skuggebiletet1
852362skylekummane1
852322snorstolpe1
852455solelause2
852387solvermd2
852329stogekråa1
852416stoldjupet1
852418stolpringa1
852395strykeferdig2
852363strykefjøla2
852364strykeforklædet1
852357strykegjente1
852351strykeromet13
852449sumargraset1
852469svigir1
852320tander434
852420tankekrinsane1
852465tilskya1
852388topppen1
852459tuslende1
852451tuslinga1
852482tverrstansar5
852409ubillege5
852415ubillig15
852404utstild1
852360uvilleg2
852457vandringsveger1
852394vaskehus9
852319vaskehuset8
852377vaskekjellar1
852432vaskpakken1
852501veivane2
852429velkoment15
852345venegjerning1
852500vider16
852392vridemaskin1
852347ålmanvegen1
852471ærekrenker1
852421øppe1