Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1883:49: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1883

Av i alt 439 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
851614allarmest1
851624allarvigtigaste1
851610baartvedt*1
851613begjynner1
851638bekjenna4
851623bruktest1
851625familja1
851619fordreitt1
851620forvanskat1
851622freising1
851630grushopen1
851615gudstenest85
851634hjulpen5
851616hykkelskap1
851639korsfestad1
851618kvælande3
851642kyrkeboga1
851631lovgjerning2
851617medeltidi2
851626menneskelæra3
851636menneskjar3
851621raadigheit1
851641saksenland1
851635tilro5
851628ubundet5
851640uppslukt1
851612uppstaar1
851611utviklingstidi1
851633uyvervinneleg1
851632uækte1
851637vanntakk1
851629vidle25
851627yvertydet1