Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1883:48: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1883

Av i alt 378 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
851446allragreidaste1
851457almueskulen3
851468brahetrolleborg1
851465bylgjegangen2
851466eigendomeleg2
851461fastslaaing1
851436fornegtade1
851433fritenkjarkongen1
851437fritenkjarsk1
851444fritenkjartidi1
851463fyreligg5
851448fyreskriftom1
851432generallandskulereglement1
851443grunnlav1
851454halvør1
851442konsistoriet2
851458kristjansandsbispen1
851434kunngjerer1
851431kyrkjegreini1
851471livsrørslor1
851467reventlov2
851464sjølvbotnad1
851472skuleutvikligi1
851460skuleutviklingi3
851449skulordningi1
851459spidberg1
851435statssida1
851438statsskule7
851445statsskuletanken1
851453storfellde1
851452trøytnade1
851455ungdomssterk1
851470utgangspunkten1
851462utnøyting2
851441vandom1
851456verkade6
851450viljekrafti5
851440yverkonsistoriet1