Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1883:47: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1883

Av i alt 250 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
851286birgenhagen1
851287evangeliskprotestantiske1
851306folkeskuleverket1
851292generalartiklar1
851304gota5
851293kyrkjeembæte1
851299leseøving3
851295livsroti4
851291lybeks1
851300multiplikationstabellen1
851290ordningom1
851294presteembætet1
851289sidetanke3
851297skulemaalet31
851303skuleordningi1
851288ustadnande1
851302vyrtembergs1
851301vyrtemburgske1
851305yvergliding1
851307yvergonga1