Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1883:46: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1883

Av i alt 1399 ordformer var 126 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
851028aarhundredets2
850994aatfaret9
851099almuskole5
851009alrafyrst1
851015antagne**1
851069atnedølerne1
851060avertissementet2
851014bestemte**1
851094bokbuder7
851103bokprentarar5
851030bondestorthing1
851045borgerret1
851114bringunne1
851001byggede4
851072bygseleigendomar1
851038communernes1
851008dagteiknat1
851106djupan6
851109draumom4
851034efterladtes1
851002efterleves1
850992fagnadsmanns1
851115fagnaen1
851037formannskapslov1
851036forsørgere21
851050framtidsplan6
851066frst1
851083frukthandelen2
851016fuskedokumentet1
851011fuskepapir1
851098fyrordet1
851047gode*1
851017grunnlovshistori1
851006grunnlovsutgaava2
851021grunnlovtolking10
851092haring1
851090haringar3
851095heitter3
851049hejmdals1
851040hovedfortrin1
850989hædersmænd2
851101indøvelse1
851010innklistrat1
851068jarnvegstasjon5
851079jarnvegstasjonen3
851077jordeigararne2
851078kjistor1
851065kneben1
851061kommissionær2
851026kongedømmes1
851100koraler2
851071kreturhaldet1
851052kringfevna1
850996kundegjørelse1
851024landsfaarlege1
851056landsmaalsblad1
851096landsmaalsbøkerne6
851000lgiesom1
850991lurad13
851093maalvenom1
851080maaveta4
851057mansaldra2
851048novemberordet1
851044nydelsen10
850998nøieste2
851063obligations7
850997overholdelse6
851031pensjonsvæsenet1
851027product5
851004promulgerad1
851043regjeringer*1
851035retfærdigt1
851081rigsretstidenden1
850990rigsrettsforhøyret1
851091riksretsdomararne1
851059samanhald1
851033samvittighedsløse2
851097sangbogen1
851104sansver1
851041sikkrer1
851025skjærpende1
851076skogspekulantarne1
851085sløngebeistet1
851012so*1
851108soleiar1
851054spraakform1
851042statsborgerne12
851039statsforms2
851032statslegemet1
851023statsraads3
851005statsraadsprotokollen1
851062stilat1
851073stornaut1
851022storthingsbeslutning1
851029storthingsbønderne1
851087sørfjordingarne1
851086sørfjordingarnes1
851007tilkomet1
851067tilsk7
851070timberprisarne1
851055traangen1
851058tvangssak1
850995udfordrer2
850999underhandlet1
851088underskrivararne1
851003underskrivet17
850993usnikkat3
851053utbreide1
851051utgaatt1
851019valprotokollarne1
851074vanbrukad1
851089vederhæftige1
851107veslaste1
851110vreie10
851084yverfyldt1