Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1883:41: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1883

Av i alt 1101 ordformer var 81 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
850233abcboki1
850218aftenposthistoriker1
850186andreløytnant1
850173asessor1
850229avgjerdsretten10
850198avskræmlege2
850243bejøndar1
850201eigedomstakerne1
850179eksismo28
850203elendegskap1
850244fianste3
850241folkehøgskuli1
850199folkevæpningstankjen1
850178framleids12
850223frifindelse1
850187fyrsteløytnant2
850202giftefolki2
850242gjenteskuli1
850239gjill5
850211godlidelege1
850226grunen3
850197gullbora1
850224habíl1
850230haranger6
850222hjertans6
850221hoffsogemannen1
850210hugfuse1
850180høgrefolkets1
850232høgskulestyrar41
850194kavgodt1
850185kongebyrsa1
850189kongeklædi1
850214konurna1
850248lenji2
850231lesbøkar1
850208logframlegget1
850175lovskraft5
850212magthug6
850252medlæra1
850177nervekleine1
850238netanne1
850190rekrut6
850207ryggjabyrdar1
850250sangbøkar1
850215sanningskjære7
850236skuleautoritetarne3
850235skulenemning*1
850183skyttargreidur2
850184skyttervæsenet1
850247sleji1
850246somaararbeidi1
850245somaartidi1
850196statskuppmann1
850237stondir9
850172sundbytingi2
850219svinad1
850182tankeeksperimenter1
850209tenestgjenturna1
850192torgkjeringar1
850176uforfærdede1
850234ulviks3
850228umynddig1
850213umyndugskap2
850206umyndugskapen2
850171utbetala17
850216venlegst1
850174vitneførsla7
850200vossagjenta1
850205ægtehalvdeil1
850204ægtestandet1
850193øvsteløytnanten1