Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1883:40: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1883

Av i alt 186 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
850167frostnemnd1
850156groserarlag1
850165handskiling2
850162hyllurne1
850164kormyket1
850161kvendehender2
850158mjølkemugga5
850155nølen1
850159rjomekopp1
850166smaabrukar2
850160smørbiten1
850163smørstrokken1
850169sætersmøret2
850157velkomstglas1
850168vinterbære1
850170vinterbærur1