Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1883:32: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1883

Av i alt 283 ordformer var 33 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
848572aarhun1
848583aarhundrades1
848579barnenaturen12
848593bæstier1
848573dradet1
848580eslad5
848594fjorefotom1
848574forgudade2
848564fornufti5
848570fritenkjarske7
848581fritenkjarstraumen1
848578grunnbresten1
848576grunnvillfaring1
848587houvud1
848584ludvigarne1
848596menneskjehenderna1
848591menneskjenamnet1
848575menneskjenaturen6
848585sivilisation6
848595skulegrunn2
848569umkumplad1
848565umskapande2
848566umskapat3
848571upplysningsmennerne4
848589uvæntade2
848563vegamerke1
848577villfaringsmerke1
848586vitskaparne2
848590voldet2
848588æreprisen1