Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1883:25: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1883

Av i alt 816 ordformer var 137 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
847173aalmugeskulelærarar7
847212aalvorstankje1
847217aarsakje29
847205amerikabilette1
847221amerikafære1
847174amtselder1
847292amtstingsbevilgningi1
847211arbeidsklassa2
847239arbeidsløne1
847247attværand1
847253avisstil3
847228baatbare1
847294bergkandidat3
847186bjørksom1
847244bleggen1
847233bondfolke5
847262byrsesmedar1
847200bækkjesus1
847225dagløne5
847202dæmme5
847258exisen1
847275fattis2
847226fillote1
847272fjerdinggarde1
847268fjerdingsgaarde1
847208forunge1
847198forutta117
847232friheitsarbeie1
847279fuldmagtsnemndi1
847175fyresegjing2
847201fædrelandselsk1
847194gamlegutane3
847243garbrukaren2
847283garnisontenest1
847199gauklæte5
847160gjesdals3
847204glætt2
847203gudbrandsdale29
847274haandøxe1
847269halvpik2
847187heruppi5
847242hovollen1
847246husmannsspørsmaale1
847222husmannsstelle30
847237husmannstakste1
847236husmannstelle5
847238husmannsvilkor1
847216husmannsvæsene1
847220husmænnom2
847182høbrone1
847286høgremiddag1
847213idæminnste1
847178ingjebret1
847263inngjeva14
847282innkommandering1
847284innkommanderingi1
847171jadrbuarne2
847209jemnfare5
847270jernskinner1
847191joren11
847170jærbulaget1
847240kannhænde1
847185kjælas1
847193kjænd1
847189kjænsla1
847190kjærleheit1
847196kjærra1
847172kveldsskule17
847184kvittrar2
847254langdrug1
847181liena2
847195likeratt1
847169livssed1
847163longe*1
847224læggje3
847234længje27
847165methodikk1
847255militærstatar1
847210missmo1
847245mæa1
847251mærkjeleg1
847291nektat2
847192nemæ4
847215olykkelege1
847266pligtug5
847250prøvenomer1
847249prøvenomre1
847177raadføra13
847295retleie2
847229retløysa1
847235rettfærduge1
847261riflla1
847257riflur33
847259riflurne13
847197sjølvhjælpen1
847158skaffat5
847280skjemavalet1
847293skjærp4
847161skuleinnspektør1
847180skulenemndi3
847167skulesong2
847260slidningsgodtgjørelse2
847290smaakonge1
847256snabbe5
847231solængje1
847188somarhimile1
847288statsutgifterne3
847271strandsidderne1
847183sulo1
847219svartdaue1
847207teslutt9
847264testaa1
847206tevaars1
847277tilsee1
847276tinglav1
847273tjenestedrenge1
847287tonediktning1
847227tvangsarbei1
847168tyrstad1
847162umrumpling1
847252umskrivingo1
847223umveling9
847267undertagen1
847179utrøytande2
847230utsigte1
847218utvandringje1
847265vaapenfør5
847159ættarbygdi1
847214øyelæggjande1