Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1883:17: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1883

Av i alt 267 ordformer var 42 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
845780andlitslagje1
845792beinæ1
845753bygdanne4
845791drelt4
845788drukkje12
845771enkedronningjæ1
845765flideleg1
845777forfengjelegt1
845793fyllæ1
845783gjerdsdotter1
845756goliandes1
845757gutunganne3
845764kaapaar1
845774klokkefanten1
845769kloklegt1
845752kongsbergfanten2
845781lippunne5
845758musaren3
845786myllebruk1
845767peninganne1
845766pungjen5
845754reisandes1
845761reisunne1
845778ræske1
845785sagjer1
845762skafraus1
845784somtider2
845755sveggjanne1
845782tobakkflus1
845790truganne2
845789tunnebotnar1
845768vaseleg1
845779visunne2
845760vitskelege1