Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 617 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
842027aldersfond1
842048alderspensjonane8
842018alderstrygdforliket1
842022alderstrygdsaka3
842030dekkingsmåten1
842047fattigutgifter1
842024feittplanen1
842031forhandlingsemna1
842038gruppeprotokollen1
842046kommuneinntektene6
842035kompromissinnstilt1
842026lånegrensa2
842041minstegrunnlaget1
842040minstepensjonane31
842039pensjonsgrunnlaget47
842042pensjonssummen3
842028personalavgift1
842045samarbeidsalternativ4
842021samarbeidsgrunnlaget5
842019sosiallovkomitéen1
842020sosialpausen1
842044støttepartiet8
842034utlånsgrensa2
842033utlånsramma12