Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 695 ordformer var 50 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841998arbeidskraftbehova1
841976deltidsstudentar8
841992distriktshøgskolens1
841978distriktshøgskulehald1
841996distriktshøgskulekandidatane2
841971distriktshøgskulekrinsar2
842010distriktshøgskulepolitikken1
841990distriktshøgskuleseksjonen1
842017distriktshøgskulesynstad1
841969distriktshøgskulesystemet3
841999distriktshøgskuleutdanninga1
841986forskingssektoren22
842014forskingsstader1
841989hovudhindring2
841988høgskulekandidatane1
841974høgskulestruktur1
841975kursundervisning2
841977lærarmiljøa2
841982lærarrekruttering8
842015målendringar1
842007målsetjingsdebatten1
842013opprykksstillingar1
841991referanserammen1
841981regionspesifikk1
841973regionspesifikke3
841987regionspesifikt1
841983rekrutteringspolitikken4
841967sandvand6
841972sjølvendring1
841970studenthald4
841993studieoppleggene1
842011tidsomsyn3
842016uintressant1
842006undervisningsmessig2
842001universitetsambisjonane1
841980universitetsforskinga1
841997universitetskandidatane2
841968universitetskopiar1
841984universitetsrepresentantar1
842000universitetssektoren8
842005utbyggingstempoet2
842008utdanningsformer1
842012utvilinga2
842009vaksenopplæringsforventningane1
842002videreutdanningskomitéen1
841994yrkesorienterte1