Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 1272 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841871alvorligare2
841883arbeidsverda1
841902biletlig2
841913blågjerrig1
841869elitepersonane1
841891framstegsdraumen1
841875framtidsmåla2
841911gråberge1
841917heimkommarane1
841912himmelhøgda2
841886høgromantiske1
841898kampglede2
841895karriereplanar3
841894kvernbruket2
841922kvinnedraumane2
841882kvinnerøynd1
841901leiartypane1
841885løysingsfreistnaden1
841900manndomsverk7
841881mannsrøynd1
841884medarbeidarrolla1
841907mellomkapitla1
841905mellomkapittel2
841920menneskeskrap2
841910mergtåtten1
841890offertrong1
841919ofselige1
841916rantane2
841908samtidsperspektiv2
841866seksbandsverk2
841899seljas3
841904sluttkapitla2
841918snauflådde1
841873storgardsbonden1
841867storgardsslekt1
841870storgardsslektene1
841889storgardsslekter1
841923stormannsdraumen1
841914særlingane1
841887tenarevnene1
841876torleivs6
841878treskjemaskin2
841903ulykkesflaumen1
841906ulykkesnatta7
841909ulykkesskildringa1
841877ureielige1
841879uskyldstilstand1
841921utryddas1
841896valdsimpulsar1
841897valdstankane1
841880verdikløyving1
841924verdikløyvinga1
841868ættebyrgskap2