Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 403 ordformer var 37 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841768antikjærleik1
841769antimonogam1
841782avvegane1
841800barneproblemet1
841767besteborgarlege1
841797blandingsmønsteret1
841791forbrukarvenleg2
841798godkjøpspratet1
841771grennes1
841794hattesyerske2
841780hypermoralen1
841795kontaktangst1
841766krigsskapande2
841799kvasimoraliseringa1
841801kvinnefrigjeringsordskiftet1
841770kvinnekampordskiftet1
841789oppfunnet11
841773partnerskifte1
841784polymorfe4
841777renessanselitteratur1
841779rettru1
841772samfunnsinstitusjonaliserte1
841792samlivsmodell1
841783sjalusitendensar1
841774skilsmålsprosenten1
841793snarkjøpte1
841796tabuforskrifter1
841786tolivstilvære1
841787tolivstilværet2
841785tosomhet3
841781universitetsstudert1
841778utanomekteskapeleg3
841790utelukkelse39
841788utelukkelsesmetoder1
841802vanesynet1