Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 265 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841656ankehøve2
841663brandys2
841655dobrovsky3
841662jordbrukstekniske2
841664labem1
841667opptakskommisjonen1
841661opptaksstyringsplanen1
841666petriny1
841658referansenummer4
841665samfunnsstyret2
841668skulestyrarinna1
841660uoverskridelege2
841669xy4