Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 407 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841619bustebarten1
841617deklasseringsstemplet1
841611fabrikklydane1
841636framkjømeleg1
841609gardssoparane1
841608grønskast4
841606klímová1
841614legitimasjonskortet1
841620ludva2
841622ludvas1
841626meinhard7
841615metallbrøl1
841621moravisk1
841612motorsøl1
841618røvarbarten1
841628sjelefredens1
841635vaculíkane1
841623vaculíkar1
841607vårmånad5