Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 146 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841570barnebaken1
841574collager2
841564dementiv1
841575durynk1
841576fyrstebarnet1
841580giftkalken1
841581himmelbanen1
841573rentier1
841565sjukebilkarane1
841563sjukebilpersonale1
841579smådrakk1
841578strammingen1
841568utreiseløyvet3
841571våsekoppar1