Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 287 ordformer var 5 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841557arbeidskongress3
841558førkongressmøte1
841561konsepsjonane1
841559serenadar1
841562stridskongress1
841560vegvisarane8