Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 944 ordformer var 111 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841430arbeidareigedom1
841414arbeidsplasspørsmålet1
841512bedriftseiningar3
841447bedriftstal1
841505bygdeindustri4
841450byggjeløyveordning1
841431eigedomsformene2
841428eigedomsformer1
841423eksportkonsesjonar1
841486eksportmarkedet7
841488eksportorientert1
841511eksportsentral1
841444etterkrigsøkonomi1
841443etterkrigsøkonomien1
841459frihandelsline1
841476frihandelsmarknad1
841441frihandelsordningar2
841480frihandelssituasjon1
841472frihandelssonene1
841466frihandelsutviklinga1
841424frosenfiskmarknader1
841449gjenreisingssiktemål1
841457handelsregulering1
841484heimeindustriens2
841479heimemarknadsindustriar1
841455heimemarknadsindustrien8
841446heimemarknadsnæringar1
841453heimemarknadsproduksjon1
841490hjemmeindustri1
841487hjemmeindustriens1
841462hjemmeindustrier1
841420hushaldsbasert1
841470importmarknad1
841452importregulering5
841458importreguleringa1
841485industrimeldinga3
841498industrisektorar5
841422jordbruksmarknaden1
841454kapitalutstyr1
841503knoppskytinger1
841506knoppskytingspolitikk1
841473konserns2
841410lokalsamfunnspolitikk1
841427lokalsamfunnsretta4
841411lokalsamfunnsspørsmål1
841412lokalsamfunnssynstad1
841475lønstilhøve4
841461markedsforholdene7
841494markedstap1
841438marknadsdelingar1
841478marknadsendringar3
841482marknadsframstøytar1
841435marknadsinnretting1
841437marknadssituasjonar4
841436marknadsstruktur6
841481omstillingspolitikk2
841502produksjonsfilialar2
841471produksjonspolitikk1
841474produktprisen3
841497råvarekjelder3
841521salsorganiseringa1
841509salssentralar1
841507samordningsorgan25
841416sektorielle6
841508sektororgan7
841510sektororganet1
841433sektororganisering1
841434sektorsamanheng1
841516sektorstrategiar1
841495sjølvdekking1
841464skjerpede32
841445småbedriftsutviklinga1
841460stordriftsløysingar1
841468tevlingsføre1
841465tollavviklinga1
841440traktathandel1
841496underbetaler4
841451valutatildeling1
841463varespektrum1
841477vekstsenterpolitikk1
841469verdsmarknadssamanheng1