Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 610 ordformer var 28 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841385arrestasjonsgrunnlaget1
841402arrestasjonsmåten1
841398assosiasjonsgrunnlag1
841386fengselspsykologen1
841389fengselsstyret11
841392fengslingsgrunnlaget2
841403forhøyrarane1
841404forhøyraren6
841384klageskrik1
841388lækinga1
841383matrasjonar3
841387melleril1
841409psykologforeininga8
841391sjukepersonalet1
841394torturavdeling1
841399torturmannskapet3
841381torturreiskap2
841400torturteknikken1
841408undertrykkingsmetodane1
841382undertrykkingssystemet1
841396usjølvstende4
841407utgreining6
841401utpressingsmetodar1