Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 799 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841377arbeidssituasjonar7
841365autoritetsstyrken1
841334brytarpanelet2
841346eksperimentserien1
841369eksperimentvariant1
841341forsøksleiar5
841366forsøksleiarar1
841332forsøksleiaren25
841364forsøksleiarens2
841340forsøkspersonen19
841361forsøkspersonens3
841342førespurde7
841329førsterangen2
841359generatorbrytarane1
841363generatorbrytaren1
841356gjennomsnittsstøyten1
841355gryntet2
841375handlingskjeda1
841335handspakbrytarar1
841370hjelpeoppgåve1
841368kommandosituasjonar1
841345konkurransevillige1
841378livskvalitetane2
841362lydnadsforholdet1
841376lydnadsvanar1
841328milgram8
841350motiveringslivet1
841357naziprogrammet1
841337prøvesjokk1
841331psykologilaboratorium1
841339samvitsnaud1
841333sjokkgenerator1
841338sjokkgeneratoren1
841367sjokknivå1
841336spenningsverdi1
841380spøsmål2
841352standardeksperimentet1
841358straffehandlinga1
841373støytgeneratoren1
841353støytnivå2
841351støytnivået1
841330utgangsunktet1
841360valdshandlinga13
841379zyklon1