Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 299 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841315dekkspassasjerar1
841314elitepolitikk1
841327framstegsoptimisme4
841310kolonimønsteret1
841307kågeson6
841318kågesons1
841323luftforureinsing2
841325nullvekstdebattantar1
841324produksjonsendringar1
841316redningsbåtane2
841320råvarekrisa1
841321råvarekrise1
841309sagflaat1
841311samarbeidselite1
841308sløseriets2
841319steinkolekvivalentar1
841313tittelspørsmålet2
841326vekstfanatikarar1