Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 825 ordformer var 73 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841306abortnemnder2
841242arbeiderkvinnene1
841266barnefrigjering1
841269barnefrigjøring1
841257bondemålarkunst1
841236broyelle6
841267centuries4
841235claudie3
841295djubden1
841287dokkeheimen3
841248foraktande1
841294formyndarholdning1
841304fødselsstatistikken6
841262føydaltida2
841292geriljatroppen1
841293geværvifting1
841273husslavar1
841274husslaveriet2
841277inessa1
841288kaffisett1
841300kjøkkenatmosfæren1
841303klasseundertrykking3
841284kollontajs2
841271krupskaja1
841305kvinnebestemt1
841256kvinnefrigjeringsrørsla1
841263kvinnekomiteen17
841254kvinnekvardagen2
841250kvinnekyrkje1
841246kvinnelagnadene3
841290kvinnesynsstad1
841298kvinneutval3
841244kvinneutvalg1
841276kvinneveke1
841265liljeström1
841245mannsdefinert1
841252mannsdefinerte1
841251mannskyrkje1
841255mannsmakt1
841261mannsprivilegia1
841264massekritikk1
841258matsalar6
841289menneskespire2
841270nadjesjda1
841302oritenteringssans1
841278revolusjonsmodell1
841233rowbotham6
841281seksualspørsmål1
841279skamrosinga1
841280småarbeidet1
841282snusingen6
841275sovjetkvinna1
841243studiebok7
841291studieboka1
841285sukkerstil1
841247underslegne1
841286vasilisa1
841260vasketeneste1
841249wilhelmina4
841272zetkin5
841238zetkins2