Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 605 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841188biverksemd2
841221buffersona8
841229bygdedialekten2
841218bygdemålsbrukarar1
841180byggjeland5
841203bøyingssystemet10
841211dialektdrag4
841224dialektmedvitne2
841227dialektologisk1
841225dialektomlegginga1
841222dialektundertrykking2
841223dialektundertrykkinga1
841192fanamålet1
841201fidna5
841206folkesetnadsutviklinga1
841210formjuking1
841228generasjonsmotsetning3
841208gruppesamansetninga1
841186handelsdrift1
841209handverksfamiliar1
841197hokjønnsending3
841215innflyttarborn2
841175innflyttarmålet1
841214innflyttarstraumen1
841207innflyttingsoverskot12
841219inntrengjarmål1
841213inntrengjarmålet7
841182kodeskifte6
841202konsonantisme2
841204lydverket15
841179muhamad3
841176målbrytingsfaktor1
841191målgreina1
841205målsteg2
841193nordhordemåla1
841198notidsending1
841212nyinndeling1
841190osmål7
841195osmålet7
841185osøyra3
841199pustevokalen1
841217sentrumsmålet1
841196sunnhordemål1
841194sunnhordlandsken1
841181talemålsmiljø1
841216talemålsmisjonærar1
841178tettområda1
841177tettområdet1
841200tonelagsmotsetning1
841189yrkesfolkesetnad1
841187yrkesfolkesetnaden2