Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 759 ordformer var 50 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841161dotterverksemder4
841151eigarlandet1
841143enkeltland60
841166finansieringsfond2
841172hjelpepolitikken1
841142indeksering8
841158industrikunnskap2
841127investorlandet2
841152kennecott2
841134koloniområda1
841145krøterfarmar1
841164oljekrisen6
841149overfakturering10
841153overprofitt2
841147plastfabrikkar5
841137råvarefond2
841169råvarefondet1
841141stabiliserast18
841162storverksemdene2
841138støytputelager4
841139støytputelagra1
841136teprisane1
841171tillitstilhøve3
841170tingingsrunden3
841167tollføremoner1
841154tollmurane11
841128utviklingsføremål5
841125utviklingstiåra2
841126utviklingstiåret1
841168vareliste13
841140verdsmarknadsprisen4
841163verdssamskipnaden2
841160vinstoverføring1
841130ølfabrikk1
841129ølfabrikken1