Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 843 ordformer var 73 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841070avsilingsmekanisme1
841114babbis1
841068barneboknemnd1
841073barnebokproduksjon5
841059barnelitterauren1
841091barnemakt1
841081blyton1
841079blytons1
841071boktilbod5
841108brodtkorbs1
841083brotsmannens1
841118døcker3
841099fagerbekken1
841065fleirtalsoppfatningane1
841089flodens4
841062formingsprosess1
841088gormander1
841098grunnbrott2
841094gruppepress22
841096gruppesituasjon1
841123guldahl15
841093guldahls1
841095havrevold7
841097havrevolds1
841101havøy3
841064holdningsskapande7
841102ingensteder2
841055instituert1
841076kampholdning1
841103katitzi1
841113kjærnet9
841112krigaridealet1
841100krossøys1
841054kvartærgruppene1
841085mellomkrigslitteraturen1
841060miljørealisme1
841061nonsenslitteratur1
841117omgjerda3
841050oppsedingsproblem1
841086pellerins2
841069premieringar1
841052primærgruppa11
841087protestholdninga2
841122præstgaren16
841063resonnør1
841116resosialisert4
841120reuterswärds1
841075samfunnsautoriteten1
841051samfunnskjensla1
841109savolaks5
841077seriebøkene1
841078seriebøker6
841104sigøynarforfattaren1
841106stofftilfang10
841058styrkegraden1
841119symboldikting1
841105taikon1
841111wernströms3
841121zwilgmeyers5