Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 748 ordformer var 89 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841005arbeidssong1
841027borgetind1
841017bønesalmen1
841001clontarf1
840988eddamotiv1
841008eddiske1
841049ergi5
841036formstrukturar1
841030fornaldarsoger1
840981fostbror1
840972grahingstar1
841044hankjønnsnamn1
840986heltediktinga6
840977hetzerin2
840983hetzerinner1
841037innhaldsstoff6
840976islendingesoge2
840975isländersagas1
840971kampmoralen4
841039kampskildringa1
841011kampskildringane1
841032kjærleikskvede1
841040kjønnsskilje3
840964kongshæren5
841007krigsfane1
841046kvinnekjenningane2
840982kvinneråder1
841002kvinnestove1
840992lagnadsgudinna3
840991lagnadsgudinner3
840980laksdølane2
841020lausaviser2
840974literarische1
840969lotteteneste1
841009lovkvad6
841010lovkvaddiktinga2
841018lovkvadet1
840970lovprisarar1
841025líta3
841003mannetarmar1
841045mannskjenningane2
841033mansongen1
841031mansöngur1
841035materialsamling4
841038medvitsformer1
841006merkeveven1
840960morkinskinna2
840962nisså2
840979osvivsdotter2
840967patrisiar7
841023reiseviser1
840993religionsgranskaren1
841028rimediktinga1
840968romarfolkets1
840997rygr1
841004ræl10
841029rímur2
840998rógi1
841047røtte8
840985sagafigur1
840961sagamannen2
841041samfunnssfære1
841021samtidspersonar1
841019skaldegenren1
840978skilddringar1
841034skissevoren1
840984sogehandlinga1
841012soldatdikting1
841043sosiolitterære1
840994ström10
840965torbergsdotter3
840963ulvsson1
840995valkyrjeførestillinga1
840990valkyrjeførestillingane1
840989valkyrjemotivet1
841042valkyrjerolla1
841024út22