Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 1095 ordformer var 84 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840893aerodynamikaren1
840933alarmskrik1
840880allmoge1
840876arbeidsreiskapane1
840950bokbiletet1
840927bokdistribusjonen1
840945bokglade3
840916bokhandlarnett2
840938bokhandlarsystema1
840892bokhistorie3
840877bokkommisjonær1
840948bokkunsten10
840894boktrykkeria1
840910bokøkonomi2
840940budsjettavgjerder1
840939budsjettreguleringane1
840881bönder1
840959dekningsbidrag9
840900diamantøyreringar1
840934dioxin3
840899disraelis1
840907distribusjonsvegar1
840911ettersal4
840947femdagarsveka2
840954forlagsapparatet1
840897forlagskrisa1
840952forlagsstruktur1
840946forleggjarkongressen1
840909formproblem2
840937fullassorterte3
840919författarförlaget3
840896gedin4
840898gedins1
840889gjennomelektronifisert1
840918gratishjelp2
840902gullalderlitteraturen1
840895handelsmønster8
840890handelsprodukt2
840903heimkjøpte1
840908honorarinntektene2
840882hvilka5
840884innantill1
840943innkjøpslistene1
840924korrekturlesinga2
840953kulturforlaga2
840956kulturprestasjon1
840906kunnskapsverka1
840913kvalitetsromanar1
840930kvalitetsromanen1
840914litteraturutgreiinga1
840912longmans1
840878läsande1
840921manuskriptarbeidet1
840922manuskriptrettarar1
840944masseartiklane1
840951medlemsforlaga6
840920middelstore7
840879mängd2
840883obehindradt1
840928pakkarane2
840886papirpakke1
840888papirpakken2
840949praktbøkene2
840935publiseringspolitikken1
840923reinskrivarar1
840901rekordhonoraret1
840917romandebutantar2
840929romankjøparane1
840932romanlesarane1
840926rotasjonspresser3
840915salstoppar2
840887samanhefta2
840955skolebokforlag3
840875skoleboksesongen1
840931skreddarsaum14
840942subskripsjonar1
840958tingingslister1
840891toppsesongar2
840925trykkingsprosessen1
840936tungtseljelege2
840941verksalet4
840957åndlaust4