Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 267 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840827angviks1
840830bjerkmann1
840825bokhandlarmedhjelpar1
840831dyrismen1
840814flodden1
840826framtidsromanen1
840822imperalismen1
840821imperiepolitiet1
840818kolgruvedistrikta1
840813krigsære1
840819mellomklassemilj√łet1
840815senlac3
840820sosialistleiarane1
840824tallerkenvaskarar1
840817testiklene6
840816thermopylene7