Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 529 ordformer var 46 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840810angrepsgardister1
840782brunete1
840773demokratiene3
840771demokratienes1
840812desillusjoneringa2
840779eiendomsbegrepet2
840787fascistenes1
840794fasciststyrkane1
840802feilanalyserte1
840804folkefrontregjeringen1
840777forherliget2
840784fortelleren13
840780fremskrittskreftene1
840809friviljuges2
840791handlingsdugande1
840801høgreutbrytarar1
840790italienisering1
840776leietropper1
840775luftvernkanon1
840796lérida1
840788makthunger2
840800marxista1
840774maskingeværer5
840785mellomkrigshistorie1
840806naziststyrkane1
840798obrero1
840778officerene1
840766orwel1
840795regjeringstroppane2
840781samanheld3
840811stormgarden1
840786uknekkjeleg2
840799unificación1