Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 587 ordformer var 96 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840679aamodtgården3
840684alléar2
840662arkitektene13
840641arkitekturvernåret2
840630avhogging6
840715befrugtende3
840627bevaringssituasjon3
840681bevaringssituasjonen2
840635blåmalt1
840661boligpolitiske1
840720brusveet1
840654byggjekomité3
840640bygningsarven9
840682bygningsfreding4
840686bygningsfredingslova2
840652bygningsgrupper1
840659byplanlegning1
840676christiansengården2
840712daglegmiljøet1
840675dahlmanngården1
840678digerudgården1
840658farmands2
840670farverådet1
840713ferdighusmontering1
840711fornyelsesarbeidet1
840710fornyelsesvedtak1
840692fortidsminnesmerkers9
840691fortidsvern2
840716frasens1
840655funksjonalistens1
840657gjennomsnittsindividet1
840647grasrotaksjonar2
840668grasrotaksjonen1
840677grønnerudgården1
840666hensiktsmessighet4
840704huseierforbund2
840683hussamlingar2
840708høgstatushus1
840642icomos15
840660idéområde1
840695istandsetjinga10
840700istandsetjingsprosjekt3
840663jernbanestasjoner7
840707landshövdingshus1
840706leiegardar2
840632letraborg1
840680loverket2
840671lyxghetto1
840628majorianus1
840653medverkarar4
840656mennesskeleg1
840638miljøbevaring2
840665motsetter23
840649murbydelane1
840636nogjeldande82
840634norskdominert1
840674nybyggingsfinansiering1
840693nyhusgården1
840689nyhusgårdens1
840688odalstunet1
840723oljeboringsplattformer1
840714oratorisk6
840694pensjonisthobby3
840702presentable16
840644publikasjonsserie1
840685reguleringsansvar2
840690rehabiliteres1
840705rehabiliteringsoppgavene1
840667romformene1
840717rygnestadloftet3
840651saneringslova1
840719saneringslover1
840650saneringsplanar1
840701saneringsstrok1
840718selvaaghusa2
840672socialgrupp1
840664staller4
840699sysselsetjingsmidlar4
840698særløyving2
840687trebebyggelse1
840645trebyer1
840648trehusstroka1
840709trehøgders1
840643trestaden1
840629vanvørdast1
840703vedlikehaldssystem2
840696vedlikehaldsverkty1
840646verdensmålestokk3
840721verneobjekt6
840639verneår2