Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 617 ordformer var 85 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840518beltevogna5
840484bodenseewerk1
840479bullpup3
840459disarmament3
840492eurogruppa6
840497eurogruppas2
840489eurogruppe2
840514fleirsidige29
840488flytypen41
840501forhandlingsmaskineriet1
840493forsvarsindustriane2
840541forsvarsindustriens1
840491forsvarsministrane18
840508forsvarsutgreiing2
840504forsvarsutgreiinga3
840495forsvarsutstyr3
840517granatgeværet1
840540høgståande6
840463interoperabilitet17
840476jaktraketten1
840523jägaren4
840525karlskronavarvet1
840498kommunikéet3
840464landstridskrefter3
840481lisensproduksjonen1
840480luftvernrakettsystemet2
840512materiellforsyning1
840462militærlagra1
840516militærmateriell2
840530minefarty1
840494nyskaffing50
840496nyskaffingar36
840529nytinging1
840502oljeklubben1
840524patruljebåtane1
840522patruljebåtar2
840485produksjonskonsortiet1
840515produksjonssamarbeid8
840482produksjonsteikningar3
840473prøveutrusting1
840532rakettutrustinga1
840468samproduksjonen3
840477sidewinder3
840538sjøforsvarets13
840542sjøforsvarsutstyr1
840534sjørakettar1
840536sjørakettsystem1
840486sjørakettsystemet1
840503skokrisa1
840539småstatsforsvar1
840527spica7
840467standardiseringsmetodane1
840474testapparatur1
840472tilverkingstida1
840526torpedobåtane1
840465ujamlikar1
840487usymmetriske2
840506utviklingskapasiteten2
840537utviklingskostnaden3
840460utviklingspersonell1
840505vurderingsproblema1
840490våpensystemet3
840461ynskemål8
840511ynskemålet3
840531älvsnabben1
840478åtaksraketten1
840510økononomiske1