Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 1465 ordformer var 115 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840382adelsprivilega1
840395amerikalina59
840425atomvåpenet2
840394bibliotekteknikken1
840441blondy1
840421botnfest1
840362dampskipsflåten1
840397finanskongar1
840393folkepedagogen1
840408forretningsmetodar8
840412forskingsorganisasjonen5
840433forsvarssystemet5
840357fridomsalderen1
840429frigjeringssommaren1
840351giljotinar1
840396heltebiografiane1
840386idealskapande1
840414immigrasjonslovene1
840360industrilandet2
840454innebuande1
840426jamverdige2
840358julirevolusjonane1
840384kakistokratiet1
840402kapitalveldet2
840366kassaregister3
840453katastrofemerkt1
840427kjemperiket1
840432kommunistsida1
840411koussevitzky1
840392kulturdekadansen1
840443kulturinvasjonen1
840364kulturkoloni1
840452kuturelt1
840410kvardagskjent1
840458kvidespente1
840405lyssynet1
840437mangdobla5
840390maskinsamfunnet2
840391massestaten1
840367massevekkingar2
840407mattilførsla1
840343minneår2
840375motbiletet1
840431naudvern1
840346notidsrealisme1
840354odelsbondesamfunnet1
840444opplysningslitteraturen1
840369preikestil2
840381prinsippsaker5
840348pudderkvastane1
840376pøbelvelde1
840445rasekonfliktane1
840350redselsveldet1
840448reformfreistnad1
840456regenerasjonskreftene1
840401rettsmordet1
840417revolusjonsprogrammet1
840424romflukt1
840403samfunnskjensle1
840368sankey2
840361seglskipsflåten1
840455semmingsens2
840373sensasjonsstoff4
840365sivilisasjonsform1
840389skandskrift1
840385skarveveldet1
840413skulepsykologien1
840440snackbars1
840449storfinansielle1
840383styringsskipnaden4
840370særkarakter1
840371tankearven1
840387tollpolitikk2
840435totalverdien12
840422trengselsåra2
840457triumfropa1
840352tvillingsymbol1
840363utvandringar8
840450utviklingstempo1
840446valdsmentaliteten1
840374venstreflokken3
840359verdskampen1
840428voksterfilosofi1
840377vulgærlitteratur2
840353våpenbrorskap1
840419våpenbrorskapen1