Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 268 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840327aalnæma1
840335antikva3
840330faksimileutgåve2
840334frakturskrifta2
840329førelaupar7
840325heimsjaa5
840326heimsjaaing4
840342kjændelig1
840338nationalfond3
840336samtidskunnskap5
840337synonymordbok2
840328umsjaaing4
840333ålgjengt1