Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 316 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840313appliseringa3
840314appliseringsfasen1
840322austads6
840310individualetikken2
840309kirkerådets8
840321likevektsøkonomien1
840319miljøvernspørsmål7
840316nordsjøoljen17
840320oljefråsegna1
840318oljeproblema1
840317oljesamfunnet2
840323skapartru5
840308skjelsbæk9
840324sosialistars1
840312trestegsmodellen1
840315vellykkethet3
840311verkleggjerast1