Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 445 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840293autoritetsomgrep1
840291autoritetsproblemet1
840289avmaktsituasjonar1
840288begrepsanalyse1
840294bevissthetsendring1
840290brynildsens4
840295dikterende1
840299gumplowicz15
840305innestøpt1
840306innstøypt3
840292maktbrukarar1
840297maktlitteratur2
840298maktlitteraturen1
840302maktutredningsutvalget1
840304selvreferanseproblem1
840303sosiologisjargong1
840296statsideal1