Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 349 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840285debattmiljø1
840282formidlingssektoren1
840281kunstnarmeldinga6
840284kvalet1
840278kvalitetssortering1
840286meiningsformidling1
840279riksløyndomar1
840283småreguleringar1
840280undervisningsstellet2