Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 1187 ordformer var 163 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840115alarmenhet1
840081alarmområdet1
840037andreasgruppa1
840006biering2
840104bilande2
840020billakkerar3
840054birkebeinern1
839995brodernasjon1
840059bronkens3
840091burås9
840138dekkfolk1
839983dekkstad2
840084dekkstadene1
840128dekkstader1
840117dekkvert1
839981dekningsstad1
839985drosjerute1
840118eksportapparat1
840015eksportfolk2
840083eksportfolka1
840012eksportgruppe3
840036eksportgruppene7
840027eksportgrupper1
840098eksportkontor1
840024eksportsentralane1
840004eksportsida6
840013eksportsjef9
840094fiskesnekker2
840001fjellredde1
840034fluktbølgjer1
840040flyktningbørsen1
840078flyktninggrupper5
840033flyktningrutene2
840019flyktningsentral1
840060forhørsmannen1
840127forsyningsapparat1
840139forsyningsfolk1
840050forsyningsorganisasjon1
840041fyrrom3
840087førefall4
840100galterud6
840108gatekontrollar1
840038gestapoagenten1
840114gifttabletten1
839979grensesonebevis1
840008gåseby1
840097havstensund1
840028hellemobotn3
840107hirdens2
840116hirdmennene1
840056hovudruta6
840005hovudrute4
840102illegalistar1
840061kolbinge1
840082kommunistruta1
840043komorg3
839984komorgs1
840096kosterlandet1
840111kroepelien2
839989kroksund10
840129kunnskapsmasse1
840063kværnstuen1
840103lastebilrutene1
839992laudals1
840105legitimasjonar4
839977legitimasjonspapir4
840068lokomotivføraren17
840053loskjede1
840123løvestad1
840090maskinvåpen1
840035medvitarar1
840093meldeplassar1
840042milorgmannen2
840017milorgruter1
840044milorgsaker1
840085mjermen2
840039nazibladet1
840135ordonansar2
839990ordrerudseter1
840101paradisbanen1
840136passfolk1
840018pionéren2
840003pionérfolk1
839993pionérgruppene2
840069plombane1
840106politikontaktane1
840133polititroppane5
840021postfullmektig1
840076pressekrakket1
840092ratta9
839986rauken7
839978reisebevis4
839998retrettvegar1
839999retrettvegen1
840126rutekapasiteten1
840120ruteledd1
840125rødenessjøen3
840064rømskog33
840086rømskogen3
840088rømungen2
840058sagberg9
840023sakariassen10
840047schamaun1
839994shetlandsøyane13
840077sigurdssønn1
840137sikringsfolk1
840110sikringsrutine1
840131sikringsteneste2
840014sivorg4
840074sivorgs4
840132sjørutene1
840051skoleloft1
840052skoleruta4
840067solørbanen14
840109sonepass1
840119stapo7
840089stapomenn1
840073stapomennene2
840000stapos2
840071stasjonsfullmektig1
840062statspolitifolk3
840079statspolitimann1
840080storalarm8
840055strandlykkja22
839987syversens1
840031sørligaste3
840134tilbringarar1
840007tjersland1
840026transittbyen1
839988transportgruppe3
840029trøndelagsrutene1
840030tunnsjøen3
840113tytebærplukking1
839980utadørs3
840032varmanns2
840095vedatog1
840099vedatoget2