Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 757 ordformer var 108 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839907aktivitetspedagogane2
839910aktivitetspedagogikken3
839922aktivitetsretta9
839906allmennskoleverket1
839945avnasjonaliseringa1
839937avspelingsapparat1
839974balansespørsmålet1
839901bandsterk1
839972biletinformasjon1
839872bokfamilie1
839965bokmiljøet3
839953boktal1
839925boktrykkmetoden1
839929computerisere1
839930databankane1
839958delbodskapar1
839893didactica12
839886donat2
839934dreieverket1
839942emnehefte2
839918engelsklærebok1
839913erkjenningsvekkjande1
839946faseflytting1
839943fleirmedial4
839932fleirmediale5
839948fornyingane2
839895framandspråkopplæringa4
839896grammatikkpugg2
839870halvmedveten1
839941halvårsbok1
839867havnelid73
839964heuretiske1
839900informasjonsindustrien3
839967informasjonsmengd7
839903informasjonsutvikling1
839888katekismeboka1
839952kilovekt1
839878kristendomsopplæringa4
839869kunnskapsghetto2
839915kunnskapsmassen2
839914kunnskapsmålet1
839880kunnskapsressursen1
839889kunnskapstotalen1
839894kunnskapsutfordring1
839939langkursboka1
839919leksjonsinndelinga1
839927lydbandspelar1
839970lydmedia1
839882lærdomshungrige1
839904lærebokbiletet1
839876læreboklitteratur2
839885læreboklitteraturen2
839963lærebokpakken1
839920læremaskinane3
839947læremiddelindustri2
839957læremiddelteknologien1
839933læremiddeltilbodet2
839944læremiddelutvikling3
839951lærepakkane1
839954lærepakken1
839959læringskontroll1
839973maksvegen1
839905masseproduktet1
839936massespreiast1
839890metodeutvikling28
839962motindustrielt1
839955obligatorium1
839923offsetteknikken6
839909oppgåvebøkene2
839924oppklistra2
839875opplevingstrong1
839881originalverka2
839928overheadprojector1
839898pictus2
839961programmeringsstilen1
839960programmeringsteknikken3
839879realistene1
839969referansegivande1
839911reformperioden9
839975reiskapskontoen1
839897sachunterricht1
839926satsbilete1
839931sciencefictionforteljinga1
839908sethne1
839877skolelærdom2
839921skolestrukturen21
839887språklæra5
839968studieguide2
839873studietilrettelagd1
839912teiknearket5
839971teikneserieteknikken1
839902tekstbøker1
839949tilmåtinga3
839956tilvalsstoff1
839874tirring1
839892undervisningsmiddel3
839899undervisningsprinsipp1
839917utvalsskolen1
839938vedundermaskinalderen1
839935vedundermedium1
839868videoalderen3
839884visjonsstadiet2
839940årsbok6
839966årsboka2