Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 795 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839775arbeidarsolidaritet1
839785arnfred7
839774benterud9
839802bluferdigheten5
839806farskapssaker7
839800forkvaklinga1
839789heggenhougen1
839803hengebryst1
839805idealkvinner2
839781kapitaleigarens1
839776kjønnsblind1
839796krigsfaktor1
839799kryssklippinga2
839788kvardagsherrar1
839784kvinnelykke1
839791kvinnesolidarisk1
839795luksusutgåva1
839804mannsblada1
839779mannsforbundet1
839807mannstradisjonen1
839777osrønningen3
839786reklameknektane1
839783småhusdraumen1
839801sovekupéar1
839809supersoniske2
839793ugjorde9
839797utelukkelsessystem1
839798utveier2
839808våpenteknologien2
839769weltzien23