Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 217 ordformer var 5 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839754allmenneige1
839755lesarorientert1
839753prestedømmet1
839756språkarven9
839757språkstoffet2
839758sørvestkysten10