Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 1270 ordformer var 143 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839665abassidisk1
839750almetreet1
839721antigresk1
839623antiokiske1
839743arabarriket1
839630austflanken1
839631austområdet1
839640austverda1
839670averroës1
839675bekir2
839636benguiz1
839617bosporusstretet1
839637bryggjesjauar2
839730butros9
839679bøneregla1
839643dødssalmane1
839653edessa9
839742edomitten1
839737emigreringa1
839668euklid2
839656evangelisert1
839690fakhreddin1
839741familieordninga1
839633formyndarholdninga1
839641framfordette1
839724frigjerarar4
839692frilagra1
839671fåkunnig1
839669galenos1
839745ghali2
839702gjennomgangsstad1
839694gudstruer1
839667gundishapur1
839661guyuk1
839709gyptus1
839747habbache1
839722hemngudane1
839649hårknutar1
839733informasjonsdepartementet2
839723ismaels4
839682jakobittane1
839688jakobittar1
839609josette4
839748jødinna1
839752kadhafi1
839685kadishadalen1
839673kakkiari1
839626kaldearane1
839684kalkedonarar1
839611kappeermane1
839632kappkøyringane1
839618keisarkultusen1
839634kerularios1
839718khem3
839619khrestos1
839625khristotokos1
839658kinahavet2
839621kjettarlærer1
839650kjøtlause2
839708koptar6
839707koptarane7
839727koptarar5
839612krøllhåra1
839654kyrkjerituale1
839610kyrkjetenarane9
839705landsbykyrkjegarden1
839635latinaren2
839613lysblonde1
839677malabarkysten1
839664mamun1
839697maronitt3
839703maronitten3
839706mausoléet1
839644mitrer1
839720monofysittisk7
839628monofysittiske9
839622monofysittismen1
839645monstransen2
839746motstandsrørslene4
839735muhamedanar9
839615muhamedanarane23
839616muhamedanarar10
839739muhamedanisme2
839693muhamedansk16
839731muhamedanske29
839696nasjonalpakt1
839713negroide3
839629nestorianarane22
839678nestorianarar7
839651nestorianismen4
839680nestoriansk3
839627nestorianske2
839652nisibis2
839749omflakkinga1
839716pakhome1
839657pamir4
839729panarabiske1
839638patriarkata2
839646popane2
839647prestekjolane1
839728saghlul1
839726samarbedet1
839740samfunnseller1
839704seinfarne1
839655seinromersk7
839663seleukeia1
839614semitt1
839676sidki1
839699sjiitar2
839686sjiitarar1
839648skjærtorsdagskvelden1
839712skytarane12
839689småkrigar1
839751småsigrar2
839714spurvehauk2
839734statsrådtalen1
839659sundaøyene1
839698sunnitt2
839687sunnittiske1
839642sørgjekledd1
839620tanketradisjonen1
839711terrakottafarga2
839691terrassejordbruket1
839624theotokos2
839701trusamfunn9
839710veggfreskane1
839662yahballaha1
839639økumenismen1