Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 427 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839596borgarklasse1
839608føderative52
839602kanonmunningar1
839604maskingeværkuler2
839605sveittepengar1
839606tankkanonane1
839600venehelsing1
839607venskapsbandet3
839601venskapspakt1