Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 683 ordformer var 70 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839595apgj1
839526avskrivarane2
839540bauers9
839547bibelgranskarane3
839565bibelselskapets1
839573bibelspråktradisjonen1
839588bokmålskyrkjer1
839535bokmålsoms1
839564bokstavtrældomens1
839589deder1
839562equivalent2
839590etterstilling5
839575fagkonsulentane2
839550folkemålsgresk1
839574genitivkonstruksjonane1
839557gjennnomførast1
839533graece1
839548gresken8
839552grunnspråket4
839534grunntekstutgåva1
839527handskriftutgåve1
839593innsetjingsorda1
839570kommentarverk1
839582landsdelsord1
839587leserytme1
839563meiningsomsetjinga1
839558motlegga2
839530nestle5
839531novum1
839581nynorskomsetjingane1
839567nøyaktighet5
839577omsetjingsarbeida1
839556omsetjingsmåten1
839559omsetjingsspråket1
839576omsetjingsutvalet5
839594ordfelling3
839554ordgrann2
839578prenteferdig1
839566prinsippkomité1
839529receptus3
839580rådspørja2
839583setesdalsord1
839591stilmiddel2
839579talemålsnormal8
839571tekstartene1
839539tekstmengd3
839542testaments2
839532testamentum1
839528textus3
839545theologisches1
839568tilstrebes2
839561translator1
839544urchristlichen1
839592utrykka2
839584vestlandsord1
839551vulgærspråk3
839543übrigen1