Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 397 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839512avgjerdsdagen1
839517banebeig2
839515boksynte2
839508grunnspråki1
839522guddomsgneisten1
839506hovudvanske1
839513irreligiøs1
839524lygnarane1
839518myndet63
839521nyomsetja1
839503omsetjingi8
839510openberringsboki2
839516pynteverdi1